Ceza Hukuku

15.12.2020
Ceza Hukuku

Ceza hukuku, suç ve ceza kavramlarını inceleyen kamu hukukunun bir alt dalıdır. Ceza hukuku, kendi içerisinde genel ve özel ceza hukuku olmak üzere iki alt dala ayrılır. Genel ceza hukuku; tüm suçları kapsamaktadır. Geçerliliğini her yerde koruyan ilkeler bütünü olarak bilinmektedir. Genel ceza hukuku; suç kavramlarına farklı bir bakış açısı getirmektedir. Söz konusu suçları hem maddi hem de manevi olarak ele almaktadır. Özel ceza hukuku; herhangi bir ülkede belirlenmiş olan kanunlar doğrultusunda hangi eylemlerin suç olup olmadığına karar vermektedir. Suç kapsamında değerlendirilen eylemlerin ve çalışmaların nelerle sınırlandırıldığını ve söz konusu suçların hangi cezalarla cezalandırılması gerektiğini özel ceza hukuku belirlemektedir.

 Ceza hukuku ayrıca ceza yargılaması usulü (ceza usul hukuku veya ceza muhakemesi hukuku) ile ceza infaz hukuku gibi geniş anlamda ceza hukuku kapsamında yer alan diğer dallar ile de yakından ilgilidir. Ceza hukuku uygulamasında kişi hak ve hürriyetlerini güvence altına almaya yönelik bazı temel ilkeler kabul edilmiştir.

 • Suçta ve cezada kanunilik ilkesi
 • Suçta ve cezada kusur ilkesi
 • Belirlilik İlkesi
 • Kıyas Yasağı
 • Suç ve cezaların şahsiliği ilkesi
 • Ceza kanunlarının yer yönünden uygulanmasında mülkilik ilkesi
 • Geriye yürüme yasağı

Ceza hukukunun temel ilkelerini oluşturmaktadır.

Ülkemizde ceza mahkemeleri, temel olarak asliye ceza mahkemesi ve ağır ceza mahkemesi olmak üzere iki tür mahkemeden oluşmaktadır. Sanık veya katılan mahkemede yargılamanın tüm aşamalarında bir avukatın hukuki yardımından ve danışmanlığından yararlanma hakkına sahiptir. Ceza mahkemelerinde, yapılacak olan yargılama neticesinde sanık hakkında mahkumiyet hükmü olarak “adli para cezası”, “hapis cezası” veya “güvenlik tedbiri” ne karar verebilir. Kararda sanığa verilen hapis cezası adli para cezasına çevrilebileceği gibi hapis cezasının ertelenmesi veya hükmün açıklanmasının geri bırakılması (hagb) gibi bireyselleştirme kurumları da uygulanabilir. Ceza davası, istinaf, temyiz ve kararın düzeltilmesi gibi aşamaları geçtikten sonra kesinleşen hapis cezası ile ilgili infaz süreci başlar. Kesinleşen hapis cezasının infazı, kural olarak açık veya kapalı cezaevinde yerine getirilir. Cezası infaz edilen hükümlü, suçunun niteliğine göre kanunda belirtilen şartları yerine getirdiğinde koşullu salıverilme (şartlı tahliye) ve denetimli serbestlik tedbirinden yararlanarak cezaevinden tahliye edilebilir.

Ceza hukukunda bütün bu süreçler, genel olarak soruşturma, kovuşturma ve infaz hukuku süreci olarak tanımlanabilir. Soruşturma aşaması ile başlayıp cezanın infazı ile sona eren bu süreçte yargılanan kişinin, mağdurun, müştekinin (şikayetçi) veya müdahilin (katılan) savunmasını yapan avukata, halk arasında ceza avukatı veya ağır ceza avukatı denilmektedir.

Yaşar Hukuk Bürosu olarak ceza hukukunun pek çok alanında faaliyet göstermekteyiz.

 • Asliye ceza mahkemelerinin görevli bulunduğu ceza davaları
 • Ağır ceza mahkemelerinin görevli bulunduğu ceza davaları
 • Arama, gözaltı, yakalama, el koyma gibi koruma tedbirlerine itiraz
 • Tutuklanma sürecine dair itirazlar
 • İstinaf ve temyiz başvuruları
 • Bilişim suçlarını kapsayan ceza davaları
 • Mağdur / şikayetçi vekilliği

Tüm bunların yanı sıra, Yaşar Hukuk Bürosu olarak savunma hakkını etkili bir şekilde kullanmak isteyen müvekkillerimize cezai yaptırım riskinin bulunduğu bütün iş ve yargılama süreçlerinde gerekli hukuki destek, danışmanlık ve avukatlık hizmeti sunmaktayız.

Bize Sorabilirsiniz
Whatsapp
Yaşar Hukuk Bürosu
Yaşar Hukuk Bürosu
Merhaba. Size nasıl yardımcı olabiliriz?