İş ve Sosyal Güvenlik Hukuku

15.12.2020
İş ve Sosyal Güvenlik Hukuku

Çalışma hayatının değişen koşulları karşısında emek piyasalarındaki dinamizm, İş Hukuku’nun uygulama alanını her geçen gün genişletmektedir. İşçi ve işveren uyuşmazlıkları ve usuli işlemlerin İş Kanununa uygun olarak gerçekleştirilmesi özellikle işverenler için önem arz etmektedir. Bu çerçevede genel olarak, İş Kanunu, Sosyal Sigortalar Kanunu, Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanununda düzenlenmektedir. Büromuz; yabancıların çalışma izni başvurularının yapılması, işverenlerin yapacağı usuli işlemlerin hukuka uygunluğu ile ilgili işverenlere danışmanlık hizmeti verilmesi, işçi ve işveren arasında çıkan her türlü uyuşmazlıkların Türkiye İş Kurumu ve sair birimlerde takibi, zorunlu arabuluculuk sürecinin tamamlanması, kıdem tazminatı – ihbar tazminatı – fazla mesai ücreti ve benzeri işçilikalacak davaları, işe iade davaları, hizmet tespit davalarının takibi konularında danışmanlık hizmeti vermekte, müvekkillerini temsil etmektedir.

Bize Sorabilirsiniz
Whatsapp
Yaşar Hukuk Bürosu
Yaşar Hukuk Bürosu
Merhaba. Size nasıl yardımcı olabiliriz?