Ceza Hukukunda Objektif İsnadiyet

03.04.2021
Ceza Hukukunda Objektif İsnadiyet

Ceza Hukukunda Objektif İsnadiyet

Bu çalışma ile objektif isnadiyet öğretisi açıklanmaya çalışılmıştır. Objektif isnadi-yet öğretisi; neticenin failin bir eseri olarak görülüp görülemeyeceğini incelemekte, normatif bir değerlendirme ile sorumluluğu tespit etmeye çalışmaktadır. Objektif isnadiyete ilişkin bir karara varılması için öncelikle eylemin nedensel olup olmadığı araştırılır. Neticeye yol açan hareketi belirlemek yani nedenselliği ortaya koymak için şart teorisi (conditio sine qua non) seçildiğinde, neticeyi oluşturan eşdeğer nitelikte pek çok şart belirlenmektedir. Bu şartların ve ceza sorumluluğunun sınırlandırılması da objektif isnadiyet öğretisi uyarınca gerçekleştirilir. Çalışmada öncelikle objektif isnadiyetin çerçevesi çizilerek, isnadı sağlayan kriterlerin açık-laması yapılmıştır. Devamında, bu kriterlerin objektif isnadiyeti nasıl gerçekleştirdikleri ve kaldırdıkları ele alınmış; her bir kriter bazında pek çok ihtimal ve örnek değerlendirilmiştir. Son olarak, objektif isnadiyetin kaldırılmasının hukuki sonuçları konu edilmiş olup, objektif isnadiyetin bulunmamasının neden tipikliği kaldırdığı açıklanmaya çalışılmıştır.

Whatsapp
Yaşar Hukuk Bürosu
Yaşar Hukuk Bürosu
Merhaba. Size nasıl yardımcı olabiliriz?