İskan Nedir? İskan Nasıl Alınır?

22.04.2021
İskan Nedir? İskan Nasıl Alınır?

Oturma izni olan evler için iskan ruhsatı verilmektedir. İskan belgesi Yapı Kullanma İzin belgesi olarak da adlandırılmaktadır.

Yapı Kullanma İzin Belgesi(İskan)

İnşaatların eksiksiz tamamlanması halinde yapı kullanma izin belgesi verilmektedir. Yapı kullanma izin belgesi binaların daire sayısı, taşınmazın taban alanı, yapının inşaat alanı, binadaki toplam kat sayısı, binanın yüksekliği, birim maliyeti ve toplam inşaat maliyeti gibi yapının tüm özelliklerini içermektedir.

Yapı Kullanım İzni

Ev almak için yapı kullanım izni olmasına dikkat edilmesi gerekir. İmar Kanunu kapsamında inşaatı yapılan tüm binaların yapı kullanım izni alması zorunludur. Yapı kullanım izni alınması için mal sahibinin başvuruda bulunması gerekir. İskan almak için mal sahibinin başvuru yapması halinde binanın fiziki ve teknik özelliklerine bakılarak yetkili kişiler aracılığı ile yapı kullanım izni verilmesi mümkündür. İnşaat ruhsatı alınmasından itibaren 5 yıl içerisinde yapı kullanım izni alınmak gerekir.

Arsa ya da ev için bir inşaat firması ile kat karşılığı sözleşme yapılması esnasında imar durumundan tapu kayıtlarına, müteahhit seçiminden imzalanan sözleşmenin ara satırlarına kadar her aşamada çok dikkatli olunmalıdır. Ufak bir ihmal, evi kaybetmeye, konut zede olup uzun yıllar hukuki mücadele vermeye sebep olabilir. Peki anlaştığınız müteahhit işe başlamamış, yarım bırakmış ya da eksik teslim etmişse ne yapılmalı?

  • Müteahhitle verilen süre içerisinde inşaata başlamadıysa ne yapılabilir?

Kat karşılığı inşaat sözleşmesi imzalanmış ancak müteahhit verilen süreler içerisinde inşaata hiç başlamamış veya taşınmazı teslim almış, yıkmış, ruhsatını almış ve yine inşaata başlamamış olabilir. İşte bu hallerde arsa sahiplerinin sözleşmeyi tamamen ortadan kaldırmaları için yapmaları gerekenler şunlar;

– Taşınmazda inşaatın hiç başlamadığını veya yıkılmış, ruhsat alınmış ancak yine inşaata başlanılmadığını Sulh Hukuk Mahkemesine başvurarak tespit ettirilebilir.

-Tespit raporu alındıktan sonra müteahhite ihtarname gönderilerek sözleşmeye devam etmesi isteniyorsa devamı konusunu, devam etmesi istenmiyorsa sözleşmenin geriye etkili olarak fesih edildiği noter yoluyla ihtar edilmelidir.

– Müteahhit devam edilmesi istenmesine rağmen devam etmiyorsa ya da devam etmesi istenmiyorsa fesih iradesinin müteahhite ulaşmasından itibaren yetkili Asliye Hukuk Mahkemesinde dava açarak sözleşmenin geriye etkili olarak feshi talep edilmelidir.

– Yargıtay’ın genel uygulaması arsa sahiplerinin uzun bir süre müteahhit tarafından mağdur edilmemesi gerçeği üzerine oturur. Bu noktada arsa sahipleri sözleşmede belirtilen cezai şartları da talep edebilirler.

  • İskan alma hususunda eksikler varsa ne yapılabilir?

Öncelikle bilinmesi gerekli olan temel husus müteahhittin temel sorumluluğunun iskan ile sona ereceğidir. Bina büyük oranda yapılmış fakat müteahhit inşaatı tamamlamamış olabilir veya bina tamamlanmış ancak iskanı alınmamış olabilir. Ya da binada iskan alındıktan sonra eksiklikler olduğu tespit edilmiş olabilir.İskan alınmayan binada müteahhittin sorumluluğu zamanaşımı olmaksızın devam eder. Yukarıda bahsetmiş olduğumuz hallerde yapılacaklar ise şunlar:

– İnşaatın büyük oranda tamamladığı ancak bu durumdan sonra gerekenlerin yapılmadığı ve iskan almadığı, iskan aldıysa da bazı eksikliklerin olduğu yetkiliSulh Hukuk Mahkemesine başvurularak tespit ettirilmelidir. Eksikler tespit edildiği durumda eksikliklerle ilgili müteahhite ihtarname gönderilerek mahkeme tespit raporu eklenir ve şu taleplerde bulunulur;

– İnşaatın tamamlanması, eksikliklerin giderilmesi ve iskanın alınması,

– Eksiklikler müteahhit tarafından giderilmezse arsa sahipleri tarafından giderilerek bedelinin müteahhitten talep edilmesi,

– Sözleşmenin ileriye etkili fesih edildiğinin ihtarı.

Yaşar Hukuk Bürosu, arsa sahiplerinin müteahhitlerle yapacakları kat karşılığı inşaat sözleşmesi dahil her türlü sözleşmenin hazırlanmasında ve kat karşılığı inşaat sözleşmesinden, eser sözleşmesinden kaynaklı uyuşmazlıklarda taraflara hukuki danışmanlık hizmeti vermektedir.

Whatsapp
Yaşar Hukuk Bürosu
Yaşar Hukuk Bürosu
Merhaba. Size nasıl yardımcı olabiliriz?