Tüketici Hukuku

07.05.2021
Tüketici Hukuku

TÜKETİCİ HUKUKU

6502 Sayılı Tüketicinin Korunması Hakkında Kanun’un 2014 yılında yürürlüğe girmesi ve Tüketici Hukuku’ndan kaynaklanan uyuşmazlıklarda il ve ilçe hakem heyetlerinin faaliyete başlaması ile ikincil mevzuatlarla üretici, satıcı, ithalatçı ve teknik servis hizmeti vermekte olan firmaların sorumlulukları ve yükümlülükleri genişletilmiştir. Yaşar Hukuk Bürosu olarak mevzuat ve teknolojik gelişmeleri yakından takip ederek Tüketici Hukuku’nun her alanında etkin ve sonuç odaklı olarak hizmet vermekteyiz.

Tüketici Hakem Heyetlerinin Görevleri Nelerdir?

Tüketici hakem heyetleri, 6502 sayılı Tüketicinin Korunması Hakkında Kanun’a göre tüketici işlemleri ve tüketiciye yönelik uygulamalardan doğabilecek uyuşmazlıklara çözüm bulmak amacıyla kurulan heyetlerdir.

Tüketici hakem heyetlerine yapılacak olan başvuru sınırları uyuşmazlıkların değerleri açısından her yıl Hazine ve Maliye Bakanlığı tarafından ilan edilen yeniden değerleme oranına göre belirlenmektedir. Bu kapsamda 2021 yılı için; büyükşehir belediyesi statüsünde olmayan illerde değeri 11.330 Türk Lirası’nın altında bulunan uyuşmazlıklarda il tüketici hakem heyetlerine, büyükşehir belediyesi statüsünde bulunan illerde ise 7.550 Türk Lirası ile 11.330 Türk Lirası arasındaki uyuşmazlıklarda il tüketici hakem heyetlerine ve değeri 7.550 Türk Lirası’nın altında bulunan uyuşmazlıklar için ilçe tüketici hakem heyetlerine başvuru yapılması zorunludur.
 
2021 yılı için, 11.330 Türk Lirası ve üzerindeki uyuşmazlıkların karara bağlanması amacıyla tüketici hakem heyetlerine başvuru yapılamaz. Söz konusu uyuşmazlıkların çözümü için 6502 sayılı Kanun’un 73/A maddesi kapsamında sırasıyla dava şartı olan zorunlu arabuluculuk müessesesine ve tüketici mahkemelerine; tüketici mahkemeleri bulunmayan yerlerde ise asliye hukuk mahkemelerine başvurulması gerekmektedir.

Tüketici hakem heyetine yapılan başvurular en geç altı ay içinde görüşülür ve karara bağlanır. Yapılan başvurunun niteliği göz önüne alınarak karar süresi en fazla altı ay daha uzatılabilir.

Tüketici Hakem Heyeti’nin Kararlarının Bağlayıcılı ve İtiraz

Tüketici hakem heyetlerinin kararları tarafları bağlayıcı niteliktedir. Söz konusu kararlar yerine getirilmezse, 2004 sayılı İcra ve İflas Kanunu kapsamında ilamların icrası hükümlerine göre kararın uygulanmasına yönelik icra takibi başlatılarak kararın yerine getirilmesi sağlanır.

Tüketici hakem heyeti kararının taraflara tebliğinden itibaren 15 gün içinde tüketici hakem heyetinin bulunduğu yerdeki tüketici mahkemesine, tüketici mahkemesi bulunmayan yerlerde asliye hukuk mahkemesine karara karşı itiraz edebilir. Tüketici hakem heyeti kararlarına karşı yapılan itiraz üzerine tüketici mahkemesinin vereceği karar kesindir.

Yaşar Hukuk Bürosu olarak  Tüketici Hukuku alanında verdiğimiz hizmetler şunlardır:

  • Alım Satım Sözleşmeleri
  • Tüketici Hakem Heyeti nezdinde yapılacak işlemler
  • Tüketicinin şikayetlerine karşı hukuki çözüm yolları
  • Ayıplı mal ya da ayıplı hizmetten kaynaklanan uyuşmazlıkların çözümü
  • Tüketici ve Ticaret Mahkemelerinde görülen uyuşmazlıkların çözümü
  • Tüketici Hakem Heyeti tarafından verilen kararlara karşı itiraz, kararın icrası vb. hukuki işlemler.
Bize Sorabilirsiniz

Whatsapp
Yaşar Hukuk Bürosu
Yaşar Hukuk Bürosu
Merhaba. Size nasıl yardımcı olabiliriz?